cover_om_1.jpg
Online ISSN 2345-0037 Print ISSN 2029-4581
 
 
Žurnalas įtrauktas į tarptautines bazes:
 • SCOPUS;
 • Business Source Complete (EBSCO);
 • Business Source Corporate Plus (ESCO);
 • Central & Eastern European Academic Source (EBSCO);
 • Central and Eastern European Online Library C.E.E.O.L.;
 • Cabell’s directories of Academic Journals.
 • Google Scholar;
 • DOAJ;
 • CiteFactor;
 • RePEc (Research Papers in Economics);
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing);
 • InfoBase Index.
 
Šio žurnalo tikslas – prisidėti prie tarpdisciplininių žinių apie organizacijas ir rinkas plėtros ekonomikose kūrimo ir sklaidos. Užtikrindamas bešališką ir profesionalią straipsnių atranką bei recenzavimą, jis suteikia naują galimybę pristatyti aukšto mokslinio lygio tyrimus besivystančiose ekonomikose veikiančių organizacijų bei tų savitų rinkų klausimais.
 
Žurnalas yra vadybos krypties, tad jame pirmiausia siekiama atskleisti organizacijų veiklos besivystančiose ekonomikose savitumus ir šių organizacijų santykį su jų rinkomis. Nepriklausomai nuo geografinės padėties, besivystančiomis ekonomikomis (plėtros ekonomikomis) laikomos šalys ar jų grupės, kurios:
a)   tradiciškai nėra priskiriamos aukštai išsivysčiusių šalių grupei (kuriai įprasta priskirti JAV, Japoniją, daugelį Europos šalių);
b)   pastaruoju metu patiria žymių pokyčių, kurie sukuria jose veikiančioms organizacijoms savitas sąlygas (pavyzdžiui, Rytų ir Centrinė Europa, buvusios Sovietų Sąjungos šalys, Kinija, Indija, Lotynų Amerikos šalys, kai kurios Afrikos šalys).
 
Besivystančių ekonomikų panašumų ir skirtumų įvairovė bei organizacijų ir jų rinkų sąveikos kontekstas suteikia sceną daugelio sričių mokslininkams. Nors organizacijų tyrimai paprastai sprendžia vadybos klausimus, patys tyrimai gali būti atlikti ir iš sociologijos, psichologijos, antropologijos perspektyvų. Jie gali aprėpti funkcines ar net technologines organizacijų veiklos sritis – pavyzdžiui, nagrinėti apskaitos, žmogiškųjų išteklių valdymo, strateginio planavimo, projektų ir procesų valdymo, informacinių sistemų naudojimo ir kitus klausimus. Organizacijų sąveikos su rinka akcentavimas leidžia apimti pardavimo sistemų, marketingo veiksmų, vartotojų elgsenos analizės bei įvairiausių rūšių komunikavimo su rinkomis problematiką.
 
Apibendrinant, žurnalas yra skirtas visiems mokslininkams, kuriuos domina besivystančių rinkų studijos. Mes laukiame:
-    apžvalginių teorinių straipsnių, kurie apibendrina ir įvertina teorinių žinių visumą konkrečiu klausimu;
-     konceptualių, teorijas formuojančių ar plėtojančių straipsnių, numatančių būsimų tolimesnių tyrimų kryptis ir gaires;
-     empiriniais tyrimais pagrįstų straipsnių, analizuojančių konkrečius klausimus atliktų kokybinių ar kiekybinių tyrimų pagrindu.
 
Tikimės, kad straipsnių autoriais bus:
a)   mokslininkai iš plėtros ekonomikos (angl. „emerging economies“) šalių, nagrinėjantys savo šalių ar regionų bei juose veikiančių organizacijų veiklos ypatumus;
b)   mokslininkai iš išsivysčiusių šalių, kurių moksliniai interesai apima tyrimus plėtros ekonomikos šalyse;
c)   mokslininkų iš skirtingų šalių grupės, integruojančios išsivysčiusių šalių tyrimų metodikų naudojimo patirtį ir plėtros ekonomikos aplinkos pažinimą.
 
Žurnalo leidėjai siekia publikuoti naujus aukšto lygio mokslo rezultatus, iš savo pusės garantuodami objektyvumą ir leidybos profesionalumą.
 
Kviečiame bendradarbiauti!
 
Informacija autoriams.